top of page

Praktiske info

Hvornår skal mit køretøj til syn?
Hvornår dit køretøj skal til syn afhænger af, hvilken type køretøj du har. For eksempel skal en almindelig personbil til periodisk syn fire år efter, at den er blevet indregistreret første gang og herefter hvert 2. år (periodisk syn). Du kan læse mere om køretøjstyper og synsdatoer under 'Indkaldelse til syn'.
 
Hvor får jeg køretøjet synet?
Når du har modtaget indkaldelsen fra Færdselsstyrelsen, skal du bestille tid til syn hos Islevbilsyn & motorkontor. Hvis dit køretøj har et aftageligt anhængertræk, skal du huske at medbringe dette til synet.
 
Hvad sker der, hvis jeg ikke får synet mit køretøj til tiden?
Hvis du ikke får synet dit køretøj inden for synsfristen, overtræder du loven om godkendelse og syn af køretøjer, og vil derfor modtage et bødeforlæg på 2000 kr. Læs mere om dette under 'Bødeforlæg'.  
https://www.fstyr.dk/da/Syn-af-koeretoej/Periodisk-syn#om-det-periodiske-syn
Kan jeg få udsat fristen for syn?
Det er ikke muligt at få udsat synsfristen, når fristen er overskredet. Herudover kan fristen kun udsættes i helt særlige tilfælde, som f.eks. hvis du kan dokumentere, at dit køretøj er blevet stjålet.
Hvad bliver tjekket ved et periodisk syn?
Ved syn af dit køretøj foretager synshallen en kontrol af, om køretøjet er i god stand i henhold til de tekniske regler. Køretøjet bliver kontrolleret for fejl, der kan påvirke vores miljø og sikkerheden på vejene.
 
  1. For at fastholde sikkerheden på vejene, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, som bl.a. hjulophæng og støddæmpere.
  2. For at sikre et bedre miljø, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets røg-, kulilte- og støjudledning. Du kan læse mere om reglerne for køretøjers støj- og partikeludledning under menupunktet 'Energi og miljøegenskaber'.
 
Et syn bliver afsluttet med, at synshallen udleverer en synsrapport med synsresultatet. Der findes fire mulige resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt. Læs mere under 'Forstå din synsrapport.
Et registreringssyn afsluttes med, at synshallen udleverer en synsrapport med synsresultatet. Der findes fire typer af resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt.

Godkendt
Dit køretøj bliver godkendt, når der ikke er fundet fejl af betydning for sikkerheden eller miljøet. En godkendelse betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning, men at det er lovligt at anvende.
 
Når køretøjet er godkendt ved periodisk syn, sørger synshallen for at godkendelsen bliver registreret i Køretøjsregistret, og du skal ikke foretage dig yderligere.
 
Betinget godkendt
Dit køretøj bliver betinget godkendt, når der er fundet mindre fejl og mangler, som skal repareres. Du kan selv udbedre de konstaterede fejl og mangler uden at skulle til yderligere kontrol. Vær opmærksom på, at køretøjet først er lovligt efter udbedringen.
 
Når køretøjet er betinget godkendt ved periodisk syn, sørger synshallen for at godkendelsen bliver registreret i Køretøjsregistret. Når fejl og mangler er udbedret, skal du altså ikke foretage dig yderligere.
 
Kan godkendes efter omsyn
Kan godkendes efter omsyn anvendes f.eks.:
 
  • Når der er fundet væsentlige eller farlige fejl, som skønnes at indebære en sikkerhedsmæssig risiko.
  • Når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr.
  • Når der på grund af fejlenes antal/karakter skønnes at være et særligt behov for fornyet kontrol.
  • Når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn, ikke er repareret.
 
Hvis dit køretøj har fået synsresultatet kan godkendes efter omsyn, skal dit køretøj til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen, hvor dit køretøj blev synet, tæller som 1 dag. Fristen kan ikke forlænges, og det gælder også, hvis du skal til omsyn flere gange. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages et omsyn.
 
Tilladt kørsel
Et køretøj der har fået afgørelsen betinget godkendt eller kan godkendes efter omsyn, må, indtil fejlene på synsrapporten er udbedret, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation og må således ikke benyttes til almindelig kørsel.
 
Hvis der konstateres farlige fejl på køretøjet, kan synshallen fastsætte yderligere restriktioner på brug af køretøjet, eller helt forbyde kørsel.
 
Køretøjet er ikke godkendt
Dit køretøj kan ikke godkendes, hvis der konstateres mange væsentlige og/eller farlige fejl og mangler på det. I synsrapporten vil de mest markante fejl og mangler bliver noteret.
 
Hvis et køretøj har fået synsresultatet køretøjet er ikke godkendt, sender Køretøjsregistret automatisk besked til politiet, som herefter vil inddrage køretøjets nummerplader
bottom of page